Địa điểm văn phòng

Các văn phòng của Ingenico tại Việt Nam

Hanoi

Ingenico Vietnam Company Limited
11th floor
Daeha Business Centre
360 Kim Ma street
Ba Dinh Dist.
Hanoi, 10000

Vietnam

Phone 84 – 24 - 32 181 367

web https://ingenico.vn

Locate on map